Group 2Arkivvalide_symbol_whiteGroupLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList
Follw Your Dream Lane Smith Wingsuit

Følg drømmene dine - fra idé til verdi

Enten vi forvandler forskning til nye produkt og tjenester eller vi hjelper oppstartsseselskaper å komme seg ut i markedet; alt i Validé handler om kommersialisering og innovasjon.

Hver dag jobber vi for å gjøre verden til et bedre sted ved å hjelpe fram produkt og løsninger hentet fra forskning og vitenskap, fantastiske ideer og nye forretningskonsept.

Validé er en del av innovasjonsøkosystemet i Rogaland, men våre resultat har global effekt enten vi jobber med helseinnovasjon som redder liv eller et fornybart energikonsept.

Forskning og løsninger vi har jobbet med finnes i dag i folks hjem, på havets bunn, i verdensrommet og på alle kontinent. Og dette fortsetter vi å gjøre, hver dag. Vi er privilegerte som får jobbe med gode forskere, oppfinnere, entreprenører og fantastiske oppstartsselskap i mange ulike næringer.

Vårt oppdrag
Validé sitt samfunnsoppdrag er å legge til rette for kommersialisering av innovasjoner fra tidlig forsknings- og utviklingsfase. Det gjør vi ved å veilede forskere og gründere om teknologioverføring, hvordan etablere et selskap og drive forretningsutvikling, investering, IPR og IP-porteføljestyring, prototyping og produktutvikling.

Validé er den offisielle teknologioverføreren (TTO) til syv forskningsinstitutt og er ansvarlig for IP-porteføljestyring og kommersialisering av deres immaterielle eiendeler. Validé tilbyr inkubasjonstjenester til oppstartsselskap, inkludert akseleratorprogrammer (ITSA), kontorlokaler i Innovasjonspark Stavanger og diverse oppstartspakker.

Finansiering
Vi tilbyr finansiering gjennom ulike investeringsordninger som presåkorn og venturekapital samt regionale, nasjonale og internasjonale offentlige finansieringsordninger.

Vårt mål
Validé skal være et førsteklasses teknologioverføringskontor og en inkubator i den nasjonale elitedivisjonen, som betjener regionale aktører og som har global påvirkning.

Og vi er ... en SIVA-partner.