Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Validé Team Lite

Vi er Validé

Validé er et innovasjonsselskap med 25 engasjerte og erfarne medarbeidere.

Vi brenner alle for innovasjon og i Validé bruker vi hverandres kompetanse, nettverk og egenskaper til beste for forskeren, gründeren eller studenten.

Vi er organisert i kompetanseteam:

TTO: Forretningsutvikling basert på forskningsbaserte ideer

Inkubator: Vekst og veiledning til gründere og oppstartsselskap

Akselerator: 12 ukers akselerasjonsprogram som gjør tidligfase selskap investorklar

Investering: Vi investerer i inkubatorselskap via Validé AS og såkornfondet Validé Invest I. Vi har søknadskompetanse til andre offentlige aktører og vi administrerer noen investeringsprogram.

Næringsklynger: Validé er moderskipet til tre næringsklynger som alle har Arena-status i Innovasjon Norge sitt klyngeprogram.

- Norwegian Smart Care Cluster
- Norwegian Tunnel Safety Cluster
- Norwegian Energy Solutions

Vi er partnere i tre andre næringsklynger:

- Nordic Edge Smart City Innovation Cluster
- Stiim Aqua Cluster
- Norwegian Offshore Wind Cluster

Vi er VRI-kompetanse meglere: Øke samarbeid for å oppnå innovasjon og økt verdiskapning mellom etablert næringsliv/ oppstartsbedrifter og forskningsmiljøene. Meglerne bistår bedrifter å finne de rette økonomiske støtteordningene. Validé er VRI-megler på oppdrag fra VRI Rogaland og Rogaland fylkeskommune.

Våre eiere

• Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark
• Rogaland fylkeskommune
• SIVA
• Equinor Technology Ventures
• Universitetet i Stavanger (UiS)
• Helse Stavanger (SUS)
• Norce Innovation
• Nofima

Validé er best i test

SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST: Siva finansierer drift av inkubatorer og næringshager i Norge. (Foto: Hilde Garlid)


Validé scorer høyt og høyest på Siva sine retningslinjer som skal sikre Norge flere gode og levedyktige næringer og selskap. Validé er ranket som best i klassen sammen med BTO i Bergen og StartupLab i Oslo. Disse tre inkubatorene scorer likt og kan derfor kalle seg Topp3-inkubatorer.

Siva har i forkant av ratingen og tildelingen av tilskudd i 2018 utviklet 20 kriterier som bedre skal skille klinten fra hveten blant næringshagene og inkubatormiljøene i hele landet. I praksis betyr dette et økonomisk større skille i tilskudd fra Siva til drift av inkubatorene og næringshagene. Det er nå fem kategorier, før fire, som starter på 1 million kroner i tilskudd og der 5 millioner kroner gir full pott for topp score.

Validé sin drift, mål og resultat er lagt på vektskålen til Siva, og alle piler peker mot at Validé har høy aktivitet i inkubatoren. Undersøkelser viser svært god kundetilfredshet, inkubatorens økosystem fungerer svært godt ved at Validé har et nettverk av aktører og ressurser som bidrar til inkubatorbedriftenes utvikling og verdiskapning og Validé sine inkubatorbedrifter scorer høyt på årlig vekst i verdiskapning.

Dette plasserer Validé i Norges-toppen blant innovasjonsmiljøene.

Validé sitt styre

LEDELSE: f.v: Anne Cahtrin Østebø, Per Ramvi, Solveig Ege Tengesdal, Hans Tore Frydnes, Hege Kverneland og Odd Torland. (Foto: Hilde Garlid

Styreleder:
Per Ramvi; UiS

Styremedlemmer:
Hans Tore Frydnes, Helse Stavanger (SUS), Solveig Ege Tengesdal, Rogaland fylkeskommune, og Odd Torland, Smedvig AS

Varamedlemmer:
Hege Kverneland, National Oilwell, (NOV) og Eirik Gundegjerde, Lyse

Du finner Validé i hele Rogaland

NORDFYLKET: Rikke T. Lønning and Åse Tveit Samdal er Validé Haugesundregionen. (Foto: Hilde Garlid)

Validé Stavanger - hovedkontor
Innovasjonspark Stavanger

Måltidets hus
Richard Johnsensgate 4,
4021 Stavanger
Tlf: 51 87 40 00
Epost: post@valide.no

CEO: Anne Cathrin Østebø

Validé Haugesundregionen
Oasen Storsenter, 3. etg. inngang fra takparkering
Austbøvegen 16,
Postboks: 1900,
5508 Karmsund
Kontakt: Åse Tveit Samdal
Mobil.: 932 45 566
E-post: aase.samdal@validehaugesund.no

Validé Jæren
Forum Jæren
Inngang C, 3. etasje
Hetlandsgata 9
4340 Bryne

Postboks
C/O Jæren Produktutvikling
Postboks 394
4349 Bryne

Telefon: +47 98 67 22 69
Epost: anne.helen@valide.no

Validé Dalane
Blandeverket Næringssenter
Sokndalsveien 26
4370 Egersund

Kontakt: Ronny Gløbstad
Tlf:+47 911 43 889
Epost: ronny@iparkdalane.no

Validé i Innovasjonspark Stavanger - Fremtiden først her

Campus Ullandhaug

* Disse rubrikkene er obligatoriske