Group 2Arkivvalide_symbol_whiteGroupLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList
Illustrasjonsfoto Klynger Lite

Validé er vert for tre klynger

Innovasjon skjer i økende grad i samarbeid mellom bedrifter, kunder, leverandører og kunnskapsgrupper. Validé er vert for tre klynger, og er partner med tre andre. Det er verdifullt nettverk.

Norwegian Smart Care Cluster

NSCC er en klynge med medlemskap fra 119 bedrifter og 45 kommuner / offentlige aktører (2018). Klyngen har sin opprinnelse i Stavanger-regionen, men NSCC sine medlemmene er nå fra hele Norge og internasjonalt. NSCC opprettet avdelingskontor i Bergen (BTO) i januar 2019. Klyngens oppdrag er å legge til rette for at medlemmer kan samarbeide for at de bedre og raskere kan lykkes med kommersialisering av nye løsninger og salg av helsetjenester og velferdsteknologiske løsninger og tjenester både for det private og offentlige markedet, i Norge, Norden og internasjonalt.

Les mer: smartcarecluster.no

Klyngen drives av: Arild Kristensen

Norwegian Tunnel Safety Cluster

Klyngen har sin base i Rogaland, og har som mål å legge til rette for etableringen av sikrere tunneler og færre ulykker. Bilister, redningstjenester, transportbransjen og lokalsamfunn er alle partnere som vil ha nytte av og som bidrar til vårt arbeid. Ved å arbeide over de ulike fagsektorer, oppstår det innovasjoner og nye løsninger.

Les mer: tunnelcluster.no

Klyngen drives av Helen Roth


Norwegian Energy Solutions

Nettverk. Prosjekt. Innovasjon. Finansiering.

De store aktørene i olje- og gassindustrien i Stavanger-regionen samarbeider i klyngen med selskaper fra andre næringer, fra oppstartsmiljøene, investorer, myndigheter og akademia for å utvikle nye og bærekraftige energiløsninger.

Klyngens fokusområder:

• Generer null-utslipp verdikjede
• Plasser Norge på kartet for utvikling av fornybar energi
• Fremme lokal innovasjon og teknologiutvikling
• Eksporter innovative teknologier og tjenester
• Redusere utslipp fra produksjon av hydrokarboner
• Utvikle nye verdikjeder innen energisektoren
• Koble til andre klynger som arbeider med fornybar

Les mer: norwegianenergysolutions.no

Klyngen drives av Egil Aanestad

Validé er partner med tre klynger

Smart City Innovation Cluster

Stavanger-baserte Smart City Innovation Cluster ønsker å være en drivkraft for utviklingen av smartere byer og lokalsamfunn, og har som ambisjon å bli den ledende aktør i Norden innen 2021. Klyngen fikk Arena-status i 2018.

Initiativet har sitt utspring i konferansen Nordic Edge

Fem Smart-City prosjekt som klyngen jobber etter:

• Mobilitet: Prosjekter og samarbeid rettet mot transport og mobilitetsløsninger for fremtiden.
• Transformasjon: Prosjekter og samarbeid rettet mot transformasjon og foryngelse av smarte byer.
• Demokrati: Prosjekter og samarbeid for å øke medborgers engasjement i egen by og offentlige saker.
• Åpne data: Prosjekter og samarbeid med sikte på å fremme og utnytte åpne datakilder for smartere byliv.
• Bærekraft: Prosjekter og samarbeid med sikte på å skape og levere bærekraftige, smarte byløsninger.

Les mer: nordicedgecluster.no

Klyngen drives av Stig Finnesand

Stiim Aqua Cluster

Stiim Aqua Cluster representerer et innovasjonsøkosystem for havbruksrelaterte virksomheter på Sør-Vestlandet. Teknologioverføring er grunnpilaren i Stiim, og skiller seg fra andre havbruksklynger ved å ha en arena hvor sterke teknologimiljøer inne olje- og gass, automasjon og elektronikk, robotikk, maritim avansert mekanisk industri og It, jobber tett sammen med den etablerte havbruksnæringen for å akselerere veksten globalt.

Les mer: Stiim Aqua Cluster/Blue Planet

Klyngen drives av: Eivind Helland

Norwegian Offshore Wind Cluster

Klyngen skal være en foretrukket global totalleverandør innenfor flytende offshore vindparker. Med mange års erfaring innen olje og gass, har bedriften en unik kompetanse når det bygges stadig flere installasjoner lengre til havs. Med utgangspunkt i Norges eneste testsenter for fullskala flytende vindturbiner, satses det på økt kunnskap, økt innovasjon for å øke konkurransekraft på det internasjonale markedet.

Les mer: Norwegian Offshore Wind Cluster

Klyngen drives av: Arvid Nesse